SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU I. ULUSAL
ÖĞRENCİ KONGRESİ

Sözel bildiri ve poster bildiri son gönderim tarihi: 23 Nisan 2021 - 5 Mayıs 2021

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 10 Mayıs 2021

Bilimsel programın yayın tarihi: 19 Mayıs 2021

ONLINE KONGRE
WEBINAR

SÖZEL/POSTER ALANINDA DERECEYE GİREN BİLDİRİLER

POSTER BİLDİRİLER

Poster bildiriler ile ilgili sorularınızı shmyo.ogrencikongresi@yeniyuzyil.edu.tr mail adresine iletebilirsiniz

Katılımcı linkleri açıklanmıştır.

Prof.Dr.Ömer BENDER
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Saygıdeğer Meslektaşlarımız ve Değerli Öğrencilerimiz,


Sizleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından 25-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında online platformda gerçekleştirilecek "1. Ulusal Öğrenci Kongresi" ne davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitimini sürdürmekte olan ve sağlık sisteminin vazgeçilmezi, siz sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirerek; mevcut durum ve gelişmeleri tartışmayı amaçlıyor, genç araştırmacılar olarak güncel bilgiler ve geleceğe dönük çözüm önerileriyle, araştırmacı rollerinizi ortaya koyacağınız çalışmalarınızdaki akademik heyecanınıza ortak olmaktan şimdiden büyük mutluluk duyuyoruz.

Öğrenci odaklı üniversitemizde, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulları çatısı altında yer alan tüm bölümlerin etkileşimini sağlamanın yanı sıra, deneyim ve bilimsel bilgi paylaşımı yapmayı amaçlamaktayız. Kongremizde sağlık bilimleri ve sağlıkla ilişkili sosyal bilimler alanında çeşitli paneller, oturumlar, sözel ve poster bildiri sunumlarına yer verilecektir.

Kongremizin bilimsel yönden zengin içeriği ile tüm katılımcıların beklentilerini karşılamasını ve güncel gereksinimlerine cevap verecek nitelikte olmasını hedefliyor, başarılı bir kongre olmasını diliyoruz.

Sağlıklı günlerde, yüz yüze kongrelerde birlikte olabilmeyi diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Kongremiz UAK Doçentlik kriterlerini sağlamaktadır.

ONURSAL BAŞKANLAR

Dr.Azmi OFLUOĞLU

Mütevelli Heyeti Başkan

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

Rektör

KONGRE BAŞKANI

Prof.Dr.Ömer Bender

Kongre Başkanı

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Öğr.Gör.Nurgül Arpag

Kongre Genel Sekreteri

DÜZENLEME KURULU

Öğr. Gör. Yasemin Zehra Salıkutluk Yıldız
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
yzehra.salikutlukyildiz@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşenur Curabeyoğlu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
aysenur.curabeyoglu@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Duygu Gürcan Coşkuner
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
duygugurcan.coskuner@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Fulya Kahvecioğlu Çetin
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
fulya.kahvecioglu@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Gülüşen Mermer
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
gulusen.mermer@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Engin Özdemir
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
engin.ozdemir@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Ebru Uysal
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ebru.uysal@yeniyuzyil.edu.tr

BİLİMSEL SEKRETERYA

shmyo.ogrencikongresi@yeniyuzyil.edu.tr Dahili: 2029

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Ömer Bender
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Müdür
omer.bender@yeniyuzyil.edu.tr

Doç. Dr. Ayliz Velioğlu Öğünç
Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Müdür Yardımcısı
avogunc@marmara.edu.tr

Dr. Deniz Taşkın
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
deniz.taskin@yeniyuzyil.edu.tr

Dr. Mustafa Nal
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu
mustafanal@hotmail.com

Dr. Nurcan Hamzaoğlu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
nurcan.hamzaoglu@yeniyuzyil.edu.tr

Dr. Perihan Eren Bana
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
perihaneren.bana@yeniyuzyil.edu.tr

Dr. Süheyla Yazıcıoğlu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
suheyla.yazicioglu@yeniyuzyil.edu.tr

Dr. Tuğba Öztürk Yıldırım
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
tugba.ozturkyildirim@yeniyuzyil.edu.tr

Dr. Yasemin Acar Çiftçi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
yasemin.acarciftci@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Arzu Dikici
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
arzu.dikici@uskudar.edu.tr

Öğr. Gör. Ece Alagöz
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
ecealagoz@maltepe.edu.tr

Öğr. Gör. Fatma Çarıkçı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
fatma.carikci@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Merve Bat Tonkuş
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
mervebat.tonkus@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Nurgül Arpag
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
nurgul.arpag@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Özge Kaya Yıldız
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ozge.kayayildiz@yeniyuzyil.edu.tr

Öğr. Gör. Ülkü Saygılı
Selçuk Üniversitesi SHMYO Müdür Yardımcısı / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
ulkusaygili@selçuk.edu.tr

Öğr. Gör. Sevcan Karataş
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
sevcan.karatas@yeniyuzyil.edu.tr

KONGRE ANA TEMASI

Pandemi Sürecinde Yükseköğretim ve Sağlık Hizmetlerinde Güncel Paradigmalar

PROGRAM AKIŞI

1.GÜN - 25 Mayıs 2021 Salı
08:30-10:00 Kayıt

10:00-10:20

Açılış Konuşmaları

SHMYO Müdür Prof.Dr.Ömer Bender Rektör Prof.Dr.İ.Yaşar Hacısalihoğlu

10:20-11:25

Panel 1: Sağlık Sistemlerinde Sağlık Profesyonellerinin Yeri ve Önemi

 

Moderatör:

Prof.Dr. Ömer Bender, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Müdürü

 

Panelistler

10.20- 11.10 ”Sağlık Sistemlerinde Sağlık Profesyonellerinin Yeri ve Önemi” Prof.Dr.Haydar Sur, Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı / Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı / SBF – Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

 

11.10-11.25 Soru-Cevap

11.25-11.30 Kahve Arası

11.30-12.30

Panel  2:    Sağlık Çalışanlarında Merhamet Yorgunluğu

 

Moderatör:

Öğr.Gör.Yıldız Atılgan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Genel Sekreter Yardımcısı

 

Panelistler:

11.30- 11:55 ”Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Merhamet Yorgunluğu” Öğr.Gör.Sevgi Baran Gür, Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

 

11:55-12:20 Merhamet Yorgunluğu Çalışma Örnekleri”

Uzm.Hem. H.Banu Katran, SBÜ Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Birim Koordinatörü

 

12:20-12.30 Soru-Cevap

12.30-13.00 Öğlen Yemeği

13.00-14:30

 

Panel 3: Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sağlık Teknikerlerinin Rolü

Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri

–   Anestezi Teknikerleri

 

Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yazıcıoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO

 

Panelistler:

13.00-13.20 Pandemi Sürecinde Anestezi Alanında Güncel Paradigmalar”

Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Anestezi

 

13.20-13.40 “Pandemi Döneminde Laboratuvarda Güvenli Çalışmak”

Dr. Öğr. Üyesi Neşe Çakır,Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü

 

13.40-14.00 “ Tıbbi Laboratuvarlarda İnsan Kaynaklarının Yeterliliği ve Yönetimi” Doç. Dr. Hale ARAL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlu

 

14.00-14.20 “ Tıbbi Laboratuvar Teknikerinin Pandemi Sürecindeki Yeri”

Uğur SAYGI, T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

 

14.20-14.30 Soru-Cevap

14:35-14:40 Kahve Arası

14:40-15:50

OTURUM 1

Oturum Başkanı

Öğr. Gör.Filiz Albayrak

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Taşkın

 

COVID-19   Pandemisinin   İzmir   İl   Merkezinde   Çalışan   Tıbbi  Laboratuvar Teknikerleri Üzerine Psiko-Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi

 Hava AKÇİÇEK, Songül Yasemin ÖZGÜN, Esra FEYZİOĞLU DEMİR, Alihan BULGURCU, Didem KELEŞ, İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

Presbiakuzili Bireylerde İşitme Cihazının Kullanılmasının Önemi

Emirhan ULUOCAK, Gökçe Nur ÇİÇEK, Uğur DİKAL, Ayla SÜMBÜL, Oğulcan KOÇAK, Eyüphan SOYLU, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Hastanelerde    Tıbbi   Sekreterlik   Hizmetlerinde    Çalışan   Personelin   Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Kullanım Sıklığı

Erkan TEKİN, Ayla AÇIKGÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Pandemi Döneminde SHMYO Öğrencilerinin Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

 Muhammet Mert ÇETİN, Merve ARSLAN, Dilan AYGÖRMEZ, Mahmut GÜMÜŞTEN, Fatma ÇARIKÇI, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Ebeveynlerin Çocuk İstismarı Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

 Büşra CEVİZCİ, Elif DEMİR, Aleyna Tuğçe ŞENTÜRK, Şevval AYAZ, Senem AZAKLI,

Nurcan HAMZAOĞLU, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet

Zehra AYDIN, Melisa SARAY, Dilan DÜZGÜN, Reyhan ATİK, İrem KÖSE

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

15:40-15:50 Soru-Cevap
15:50-16:00 Ara

16:00-17:15

OTURUM 2

Oturum Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Acar Çiftçi Öğr.Gör.Fulya Kahvecioğlu Çetin

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuduğu Programı Tercih Nedenleri ve Yakın Gelecek Planları

 Betül ESER, Ayla AÇIKGÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Tinnitusu Olan Bireylerin Değerlendirilmesi

Esma YILMAZ, Çiğdem ALDEMİR, Semanur ŞİMŞEK, Hilal ONAY, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Ağız Diş Sağlığı Programı Öğrencilerinde Geleneksel ve Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi

Gülser KILINÇ, Fatma Ümran ERGÜN ERTUNÇ, Yaren ERGEN, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Ergenlerde Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi

Murat Kemal YILMAZ, Yunus SARISU, Muhammet Emre TURAN, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Hatalı Tıbbi Uygulamalar Üzerine Retrospektif Bir İnceleme

Sultan ESLEK, Çiğdem KIRBAŞ, Berfin AKTAŞÇI, Fatma BAŞTİMUR, Fatma ÇARIKÇI,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

17:15-17:30 Soru-Cevap
2.GÜN - 26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA

09:30-10:45

OTURUM 1

Oturum Başkanı

Öğr.Gör.Duygu Gürcan Coşkuner Öğr.Gör.Ayşenur Curabeyoğlu

 

İstanbul’da Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Deprem Bilinç Düzeyinin Değerlendirilmesi

Beyzanur CEYHAN, Çiğdem ALTUNTAŞ, Hayrunnisa AKPINAR, Nuray KANAT, Mehmet

Emin KAYA, Merve Saygı BACANAK,Marmara Üniversitesi

 

Anestezi Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

 Edanur DEMİRTAŞ, Işıl IŞIK, Büşra KAYA, Hilal Sultan ERTEN, Melek Naz ULUĞ. Özge KAYA YILDIZ, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Pandemide Yaşlı Bakım Merkezleri

Ahmet Serkan IŞIK, Erdem ERASLAN, Mustafa Erdem ERBEK, Deniz TAŞKIN, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Fantom Ağrı Yönetiminde Kullanılan Nonfarmakolojik Tedavi Uygulamaları

Fatma SALCIOĞLU, Reyhan ULUCA, Sevda EREN, Zeynep AKÇIÇEK, Gizem TOZCA, Gülşah KAYSERİLİOĞLU, Çankırı Karatekin Üniversitesi

 

Mesleğe Bağlı İşitme Kayıpları

 Ülkü KARABAŞ, Elif Nur KARABUDAK, Kemal Kutay UÇAK, Nimet SONKAYA, Selçuk GÖĞCE, Kemal ÇELİK, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

10:30-10:45 Soru-Cevap
10:45-11:00 Ara

11:00–12:15

OTURUM 2

Oturum Başkanı

Öğr.Gör. Naile Nuran Sanyer Öğr.Gör. Ebru Uysal

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Özgeçmiş Hazırlama Konusunda Bilgi Düzeyleri ve İlişkili Etmenler

 Betül ESER, Ayla AÇIKGÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Baş Dönmesi Şikayeti Olan Hastalarda Videonistagmografi Testi Sonuçlarının İncelenmesi

 Melissa KILIÇ, Ece ÖNDER, Şeyma DEMİR, Nevriye SELÇUK, Kübra Nur ERDEN,

Sadıkhan YAĞMUR, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

İşitme Cıh   azı Kullanan Bır  eylerın   İncelenmesı

Elif YAVUZ, Emre YÜCE, Ömer Faruk KARACAN, Ebru ALTUNKILIÇ, Hava YILMAZ, Beyzanur ATILGAN, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Çevrimiçi Laboratuvar Simülasyonlarının Tıbbi Laboratuvar Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

 Ece ŞAHİN, Dilan MEŞİNCİ, Esra FEYZİOĞLU DEMİR, Alihan BULGURCU, Didem KELEŞ,

İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

Covid-19’un Sağlık Çalışanları Üzerindeki Psikolojik Etkileri

Abdulkadir KÖSE, Birsel SARIHAN, Filiz ATA , İsmail SAKARYA, Meryem SEVİPTEKİN, Sedanur EREN , İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

12:15-12:30  

Soru-Cevap

12.30-13.00 Öğlen Yemeği

13:00-14:25

 

Panel 1: Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sağlık Teknikerlerinin Rolü

-Ameliyathane Teknikerleri

-Paramedikler

Yaşlı Bakım Teknikerleri

 

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Perihan Eren Bana, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Kültür Spor Daire Başkan V.

 

Panelistler:

 

13:00-13:25 Ameliyathane Teknikerlerinden Beklentiler

Fatma Altınkılıç, İYYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Ramazan Maltaş, CERATDER Yönetim Kurulu Başkanı

 

13:25-13:50 ”Dünden Bugüne Paramedikler”

Prm. Mustafa YILDIZ, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Pendik 15 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

 

13:50-14:15 Pandemi Sürecine Evde Bakım Hizmetlerinde Yaşlı Bakım Teknikerlerinin Yaşadıkları Zorluklar”

Nezihe Atılgan, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı

 

14.15-14.25 Soru-Cevap

14:25-14:30 Kahve Arası

14:30-15:30

Panel 2:    Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm ve YÖK Sanal Laboratuvar Projesi

 

Moderatör:

Prof.Dr. Emir Tan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

 

Panelistler:

14:30-14:55 ”YÖK Sanal Laboratuvar Uygulamaları”

Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

 

14:55-15:20 ”Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm”

Öğr.Gör.Dr. Ela Akgün Özbek,Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

15:20-15:30 Soru-Cevap

15:30–15:45  

Ara

15:45–16:50

Panel 3: Eşzamanlı Çevrimiçi Öğretimde Kullanılan Öğretim Yaklaşımları ve Ters Yüz Öğrenme

Moderatör:

Prof.Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

 

Panelistler:

15:45-16:10 ”Ters Yüz Öğrenme”

Prof.Dr. Gül Baktır, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 

16:10-16:35 Anlamlı Öğrenme”

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Acar Çiftçi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Program Başkanı

 

16:35-16:50 Soru-Cevap

16:50-17:00 Ara

17:00-18:00

OTURUM 2

Oturum Başkanı

Öğr.Gör.Özge Kaya

Öğr.Gör.Fatma Çarıkçı

 

Suçluluk ve Monoaminoksidaz A (MAOA)

Hilal ATAY, Leyla ACAR, Tanju ÖZSOY, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

10 Dakikalık Göz Muayenesiyle 12 Yıllık Başarıya Göz Açın

Cevdet SAATÇİOĞU, Gül GÜRÜHAN, Hakan ŞAHİN, Hüseyin TAZEGÜL, İsmail Hakkı YEMENOĞLU, Mustafa Faruk SOLAK, Mustafa Tayfun ÇEKİNMEZ, Samet KAPUDERE, Yusuf SÖZKESEN, Zeynep KOCA, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Toplumsal Cinsiyet ve İstihdam

Nilgün DEMİRKOL YAVUZ, İrem KARAGÜLLE, Sultan AKSOY, Esra ŞAHİN, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

İşitme Cihazı Kullanımının Yaşlılar Üzerindeki Psikolojik Etkisi

 Aleyna Sevda DOĞRU, İrem GÜNDOĞDU, Merve Ebrar GÜNAY, Diyar TUNÇ, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

COVID-19’un Optisyenlerin Mesleki Uygulamaları Üzerindeki Etkisi

 Rana YALÇIN, Türkan ALKAN ÖZBAY, Hasan DURMUŞ, İzmir Ekonomi Üniversitesi

17:50-18:00  

Soru-Cevap

18:00-18:10  

Ara

18:10-18:30  

Ödül ve Kapanış

ÖDÜL PROGRAMI

Sözel Bildiri kategorisinde 1.2. ve 3.öğrenciye British Time’dan;

 • 1. Öğrenciye (tercihe bağlı) örgün veya online 2 kur hediye
 • 2. Öğrenciye (tercihe bağlı) örgün veya online 1 kur hediye
 • 3. Öğrenciye online 1 kur hediye
 • Kongre sırasında çekiliş ile 3 öğrenciye birer kur olmak üzere online İngilizce kursu hediyesi

Poster Bildiri kategorisinde 1.2. ve 3.öğrenciye İstanbul Tıp Kitapevi’nden;

 • 1. Öğrenciye Anatomi Atlası hediyesi
 • 2. Öğrenciye Fizyoloji Atlası hediyesi
 • 3. Öğrenciye Tıbbi Terminoloji Atlası hediyesi

Poster Bildiri kategorisinde 1.2. ve 3.öğrenciye Pusula Yayınevi’nden

 • 1. Öğrenciye - Dünya Edebiyat Dizisi
 • 2. Öğrenciye - Türk Klasikleri Dizisi
 • 3. Öğrenciye - Çağdaş Yazarlar Dizisi

BİLDİRİ GÖNDERİMİ VE YAZARLARA BİLGİLER

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırlama özet metni için geçerlidir, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.

Tüm metin yazım karakteri Times New Roman, iki yana yaslı, 12 Punto, 1.5 satır aralıklı olmalıdır. Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, Özet: "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", " Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını; Absrtact (İngilizce özet): “Objectives”, “Methods”, “Results” ve “Conclusions” alt başlıklarını içermelidir.

Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm kelimeler küçük harfle yazılmalı ve kelimelerin sonunda noktalama işareti bulunmamalıdır, virgül ile ayrılmalıdır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaynaklar Vancover stiline göre yazılmalıdır.

Bilimsel Kurul tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu sistemde belirtilen e-posta adresine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

Kabul edilen bildiri özetinin geçerlilik kazanması için sunucu yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Her bir sözel sunum için 15 dakika süre ayrılacaktır.

Konuşmacı ve poster tam metinleri kongre kitabında basılacaktır.

BİLDİRİLERİN BİLİMSEL KURUL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME KRiTERLERİ

 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi,
 • Özgün değer: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, alana yapacağı katkı,
 • Problemin tanımlanması: Çalışmanın amacı, hedefleri, test edilen hipotezin veya problemin tanımlanması
 • Yöntem: Kullanılan yöntem(ler) ve örneklemin amaca uygunluğu, araştırma sürecinin açık ve net olarak tanımlanması
 • Analiz ve yorumlar: Bulguların sonuçlar ile ilişkisi; bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı, temel sonucun net bir şekilde belirtilmesi, öneri sunulması Yazım kuralları: Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmesi

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • BİLDİRİ BAŞLIĞI
  Yazar İsmi Küçük-Soyadı Büyük. Dipnotta yazarın künyesi olarak Unvan, Üniversite, SHMYO, Bölüm ve E-Posta Küçük Harfle, Times New Roman, İtalik, Ortalı, 10 Punto, Yazar listesinde sunum yapan yazarın isminin altı çizili olmalı, iletişim bilgileri açık olarak belirtilmelidir ( örnek; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26Cevizlibağ Topkapı / İSTANBUL- nurcanhamzaoglu@gmail.com)
 • ÖZET
  Bildiri özetinin başlığında sadece kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir.

  Anahtar Kelimeler: Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, (Times New Roman, İtalik, Sola yaslı, 12 punto, küçük harf)

  Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın ilk geçtiği yerde açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • ABSTRACT (İngilizce Özet başlığı için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük Harf)
  Abstract başlığında sadece kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir.

  Keywords: Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime (Times New Roman, Sola yaslı, 12 punto, küçük harf)

  Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın ilk geçtiği yerde açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • GİRİŞ (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.
 • GEREÇ-YÖNTEM (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.
 • BULGULAR (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.
 • SONUÇ VE ÖNERİLER (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.
 • KAYNAKÇA (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır, küçük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığında düzenleyiniz, metin içinde vancouver yazım stilini kullanınız.
ONLINE KONGRE
WEBINAR
KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ