SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU I. ULUSAL
ÖĞRENCİ KONGRESİ

Sözel bildiri ve poster bildiri son gönderim tarihi: 23 Nisan 2021 - 5 Mayıs 2021

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 10 Mayıs 2021

Bilimsel programın yayın tarihi: 19 Mayıs 2021

ONLINE KONGRE
WEBINAR

Prof.Dr.Ömer BENDER
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Saygıdeğer Meslektaşlarımız ve Değerli Öğrencilerimiz,


Sizleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından 25-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında online platformda gerçekleştirilecek "1. Ulusal Öğrenci Kongresi" ne davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitimini sürdürmekte olan ve sağlık sisteminin vazgeçilmezi, siz sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirerek; mevcut durum ve gelişmeleri tartışmayı amaçlıyor, genç araştırmacılar olarak güncel bilgiler ve geleceğe dönük çözüm önerileriyle, araştırmacı rollerinizi ortaya koyacağınız çalışmalarınızdaki akademik heyecanınıza ortak olmaktan şimdiden büyük mutluluk duyuyoruz.

Öğrenci odaklı üniversitemizde, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulları çatısı altında yer alan tüm bölümlerin etkileşimini sağlamanın yanı sıra, deneyim ve bilimsel bilgi paylaşımı yapmayı amaçlamaktayız. Kongremizde sağlık bilimleri ve sağlıkla ilişkili sosyal bilimler alanında çeşitli paneller, oturumlar, sözel ve poster bildiri sunumlarına yer verilecektir.

Kongremizin bilimsel yönden zengin içeriği ile tüm katılımcıların beklentilerini karşılamasını ve güncel gereksinimlerine cevap verecek nitelikte olmasını hedefliyor, başarılı bir kongre olmasını diliyoruz.

Sağlıklı günlerde, yüz yüze kongrelerde birlikte olabilmeyi diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

ONURSAL BAŞKANLAR

Dr.Azmi OFLUOĞLU

Mütevelli Heyeti Başkan

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

Rektör

KONGRE BAŞKANI

Prof.Dr.Ömer Bender

Kongre Başkanı

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Öğr.Gör.Nurgül Arpag

Kongre Genel Sekreteri

DÜZENLEME KURULU

Güncellenecektir

BİLİMSEL SEKRETERYA

shmyo.ogrencikongresi@yeniyuzyil.edu.tr Dahili: 2029

BİLİMSEL KURUL

Güncellenecektir

KONGRE ANA TEMASI VE PANELLER

Pandemi Sürecinde Yükseköğretim ve Sağlık Hizmetlerinde Güncel Paradigmalar
YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
YÖK SANAL LABORATUVAR PROJESİ
TERS YÜZ EĞİTİM
SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE SAĞLIK TEKNİKERLERİNİN ROLÜ
 1. PARAMEDİKLER
 2. YAŞLI BAKIMI TEKNİKERLERİ
 3. TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERLERİ
 4. AMELİYATHANE TEKNİKERLERİ
 5. ANESTEZİ TEKNİKERLERİ
SAĞLIK SİSTEMLERİNDE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ
PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MERHAMET YORGUNLUĞU

PROGRAM AKIŞI

1.GÜN - 25.05.2021
08:30-10:00 Kayıt
10:00-10:20 Açılış Konuşmaları
Rektör Prof.Dr.İ.Yaşar Hacısalihoğlu
SHMYO Müdür Prof.Dr.Ömer Bender
10:20-11:00 Yaşlı Bakımı Programı
Moderatör: Dr.Filiz Albayrak
Dr.Deniz Taşkın
11:00-11:40 Ameliyathane Hizmetleri Programı
Moderatör: Uzm.Nurgül Arpag
11:40-12:20 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Moderatör: Dr.Süheyla Yazıcıoğlu
Öğr.Gör.Ayşenur Curabeyoğlu
12:20-13:00 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Moderatör: Öğr.Gör.Hakan Dağ
13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-14:40 Anestezi Programı
Moderatör: Öğr.Gör.Özge Kaya
Öğr.Gör.Fatma Çarıkçı
14:40-15:20 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Moderatör: Öğr.Gör.Ebru Uysal
15:20-16:00 Çocuk Gelişimi Programı
Moderatör: Dr.Yasemin Acar Çiftçi
16:00-16:20 Kahve Arası
16:20-17:00 Eczane Hizmetleri Programı
Moderatör: Öğr.Gör.Duygu Gürcan Coşkuner
Öğr.Gör.Naile Nuran Sanyer
17:00-17:40 Optisyenlik Programı
Moderatör: Dr.Deniz Ekşi
17:40-18:20 İlk ve Acil Yardım Programı
Moderatör: Dr.Tuğba Öztürk Yıldırım
Öğr.Gör.Sevcan Karataş
18:20-19:00 Odyometri Programı
Moderatör: Öğr.Gör.Fulya Kahvecioğlu Çetin
19:00-19:40 Ağız ve Diş Sağlığı Programı
Moderatör: Dr.Hüseyin Özkan
2.GÜN - 26.05.2021
10.00 - 11.00 Ters Yüz Eğitim
Moderatör: Prof.Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dekanı
Panelistler: Prof.Dr. Gül Baktır, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
11.00 - 11.15 ARA
11.15 - 12.15 Pandemi Sürecinde Sağlk Çalışanlarında Merhamet Yorgunluğu
Moderatör: Öğr.Gör.Yıldız Atılgan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Genel Sekreter Yardımcısı
Panelistler: Uzm.Hem. H.Banu Katran, SBÜ Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Birim Koordinatörü
12.15 - 13.00 ARA
13.00 - 14.00 Sağlık Sistemlerinde Sağlık Profesyonellerinin Yeri ve Önemi
Moderatör: Prof.Dr. Ömer Bender, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Müdürü
Panelistler: Prof.Dr.Haydar Sur, Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı / Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı / SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
14.00 - 14.15 ARA
14.15 - 15.30 Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm ve YÖK Sanal Laboratuvar Projesi
Moderatör: Prof.Dr. Emir Tan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Rektör Yardımcısı
Panelistler: YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan
15.30 - 15.45 ARA
15.45 - 16.30 Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sağlık Teknikerlerinin Rolü
Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sağlık Teknikerlerinin Rolü
Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri
Anestezi Teknikerleri
Yaşlı Bakımı Teknikerleri
Moderatör: Dr.Filiz Albayrak, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO
Panelistler:
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Çakır,Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü
Doç. Dr. Hale ARAL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlu
Uğur SAYGI, T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi Tıbbi Laboratuvar Teknikeri
Dr.Ali Bestami Kepekçi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Anestezi
16.30 - 16.45 ARA
16.45 - 17.30 Ameliyathane Teknikerleri
Ameliyathane Teknikerleri
Ameliyathane Teknikerleri
Paramedikler
Paramedikler
Panelistler: Öğr.Gör.Sevgi Baran Gür, Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Fatma Altınkılıç, İYYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Ramazan Maltaş, CERATDER Yönetim Kurulu Başkanı
Prm. Mustafa YILDIZ, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Pendik 15 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
Nezihe Atılgan, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı
17.30 - 18.00 Ödül Töreni ve Kapanış
ÖDÜL PROGRAMI

Sözel Bildiri kategorisinde 1.2. ve 3.öğrenciye British Time’dan;

 • 1. Öğrenciye (tercihe bağlı) örgün veya online 2 kur hediye
 • 2. Öğrenciye (tercihe bağlı) örgün veya online 1 kur hediye
 • 3. Öğrenciye online 1 kur hediye
 • Kongre sırasında çekiliş ile 3 öğrenciye birer kur olmak üzere online İngilizce kursu hediyesi

Poster Bildiri kategorisinde 1.2. ve 3.öğrenciye İstanbul Tıp Kitapevi’nden;

 • 1. Öğrenciye Anatomi Atlası hediyesi
 • 2. Öğrenciye Fizyoloji Atlası hediyesi
 • 3. Öğrenciye Tıbbi Terminoloji Atlası hediyesi

Poster Bildiri kategorisinde 1.2. ve 3.öğrenciye Pusula Yayınevi’nden

 • 1. Öğrenciye - Dünya Edebiyat Dizisi
 • 2. Öğrenciye - Türk Klasikleri Dizisi
 • 3. Öğrenciye - Çağdaş Yazarlar Dizisi

BİLDİRİ GÖNDERİMİ VE YAZARLARA BİLGİLER

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırlama özet metni için geçerlidir, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.

Tüm metin yazım karakteri Times New Roman, iki yana yaslı, 12 Punto, 1.5 satır aralıklı olmalıdır. Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, Özet: "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", " Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını; Absrtact (İngilizce özet): “Objectives”, “Methods”, “Results” ve “Conclusions” alt başlıklarını içermelidir.

Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm kelimeler küçük harfle yazılmalı ve kelimelerin sonunda noktalama işareti bulunmamalıdır, virgül ile ayrılmalıdır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaynaklar Vancover stiline göre yazılmalıdır.

Bilimsel Kurul tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu sistemde belirtilen e-posta adresine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

Kabul edilen bildiri özetinin geçerlilik kazanması için sunucu yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Her bir sözel sunum için 15 dakika süre ayrılacaktır.

Konuşmacı ve poster tam metinleri kongre kitabında basılacaktır.

BİLDİRİLERİN BİLİMSEL KURUL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME KRiTERLERİ

 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi,
 • Özgün değer: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, alana yapacağı katkı,
 • Problemin tanımlanması: Çalışmanın amacı, hedefleri, test edilen hipotezin veya problemin tanımlanması
 • Yöntem: Kullanılan yöntem(ler) ve örneklemin amaca uygunluğu, araştırma sürecinin açık ve net olarak tanımlanması
 • Analiz ve yorumlar: Bulguların sonuçlar ile ilişkisi; bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı, temel sonucun net bir şekilde belirtilmesi, öneri sunulması Yazım kuralları: Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmesi

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • BİLDİRİ BAŞLIĞI
  Yazar İsmi Küçük-Soyadı Büyük. Dipnotta yazarın künyesi olarak Unvan, Üniversite, SHMYO, Bölüm ve E-Posta Küçük Harfle, Times New Roman, İtalik, Ortalı, 10 Punto, Yazar listesinde sunum yapan yazarın isminin altı çizili olmalı, iletişim bilgileri açık olarak belirtilmelidir ( örnek; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26Cevizlibağ Topkapı / İSTANBUL- nurcanhamzaoglu@gmail.com)
 • ÖZET
  Bildiri özetinin başlığında sadece kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir.

  Anahtar Kelimeler: Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, (Times New Roman, İtalik, Sola yaslı, 12 punto, küçük harf)

  Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın ilk geçtiği yerde açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • ABSTRACT (İngilizce Özet başlığı için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük Harf)
  Abstract başlığında sadece kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir.

  Keywords: Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime (Times New Roman, Sola yaslı, 12 punto, küçük harf)

  Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın ilk geçtiği yerde açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • GİRİŞ (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.
 • GEREÇ-YÖNTEM (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.
 • BULGULAR (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.
 • SONUÇ VE ÖNERİLER (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.
 • KAYNAKÇA (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır, küçük harf)
  Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığında düzenleyiniz, metin içinde vancouver yazım stilini kullanınız.
ONLINE KONGRE
WEBINAR
KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ